Výhodná investice

Vyberte si svůj apartmán na jednom z nejklidnějších míst Jeseníků a udělejte si dovolenou kdykoliv budete chtít nebo využijte v kombinaci krátkodobých pronájmů také jako investiční nemovitost.

Investice do nemovitostí s dlouhodobými výnosy jsou považovány za osvědčený způsob bezpečných, udržitelných a dlouhodobých investic. Dle dat Českého statistického úřadu z dlouhodobého srovnání za 21 let vycházejí jako nejrychleji zdražující byty s ročním průměrným tempem 7,0 %. (https://www.statistikaamy.cz/2021/05/11/ceny-bytovych-nemovitosti-rostou) Vysoká poptávka po krátkodobém pronájmu horských apartmánů a zároveň nízká konkurence v této lokalitě zajišťují výhodnou a poměrně jistou výnosnost investice do tzv. investičních apartmánů.

Financování

Apartmány budou zapsané v katastru nemovitostí jako bytové jednotky. Tak jako kdybyste kupovali byt v Brně, nebo v Praze, není v tom vůbec žádný rozdíl. Tím pádem můžete koupi standardně financovat hypotékou

Platební kalendář


• rezervační poplatek 100.000,-Kč (započítává se do kupní ceny)

• úhrada 15 % kupní ceny po uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě

• úhrada 40 % kupní ceny po zápisu jednotky do katastru nemovitostí (po zápise lze financovat hypotékou a zapsat zástavní právo hypoteční banky do katastru nemovitostí)

• úhrada zbytku kupní ceny po podpisu kupní smlouvy

Postup při koupi

V případě Vašeho vážného zájmu Vám nabízíme možnost nezávazné ústní rezervace vybraného apartmánů na 3 dny. V této lhůtě obdržíte návrh rezervační smlouvy a veškeré ostatní podklady k prostudování.


Rezervační smlouva

Rezervační smlouva je uzavřena do 3 dnů od ústní rezervace. Rezervační poplatek činí 100.000,- Kč a klient jej hradí na účet. Rezervační poplatek se započítává do kupní ceny apartmánu a je 1. zálohou podle splátkového kalendáře. Rezervační smlouva je závazná, tzn. že pokud klient od smlouvy z vlastní vůle odstoupí, je rezervační poplatek nevratný.


Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je uzavírána v předem domluvené lhůtě po uzavření rezervační smlouvy a detailně upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím, případně upravuje platební kalendář, pokud je odlišný od podmínek sjednaných v rezervační smlouvě. Klient hradí zálohové platby na bankovní účet dle platebního kalendáře. Doplatek kupní ceny apartmánu klient hradí po zápisu jednotky do katastru nemovitostí.


Kupní smlouva

Kupní smlouva je podepisována před předáním hotové bytové jednotky. Následně po úhradě doplatku kupní ceny bude apartmán předán klientovi.

Možnost sjednání individuálních platebních podmínek

Při platbě z hypotečního úvěru bude platební kalendář uzpůsoben podmínkám smlouvy o hypotečním úvěru.